PROJEKT "TRADICIJA JAČA OD SVEGA"

Uz financijsku potporu Središnjeg državnog ureda za demografiju i mlade FA Etno Siscia Sisak započeo cjelogodišnji projekt "Tradicija jača od svega"

AKTIVNOSTI

1/13/2023

U prosincu 2022. državna tajnica Željka Josić, dr. med. predsjedniku Ansambla Hrvoju Grabiću uručila je Ugovor kojim su Ansamblu osigurana sredstva za provođenje projekta "Tradicija jača od svega". Središnji državni ured za demografiju i mlade prepoznao je i valorizirao kvalitetu prijavljenog projekta po Pozivu za prijavu projekata usmjerenih mladima za financijsku potporu iz raspoloživih sredstava dijela prihoda od igara na sreću i Državnog proračuna za 2022. godinu.

Opći cilj financiranja po ovom Pozivu je osnaživanje udruga mladih i za mlade u svrhu podizanja kavalitete života mladih te većeg socijalnog uključivanja mladih u zajednicu, a naš projekt odnosi se na prioritetno područje P.6. Rad s mladima u područjima pogođenim potresom.

Projekt "Tradicija jača od svega" naš Ansambl će provoditi u partnerstvu s Udrugom za brigu o djeci i mladima "Radost" Budaševo tijekom cijele 2023. godine.

S prvim danima 2023. projekt je započeo i Ansambl je zaposlio Suzanu Matković na mjesto voditeljice projekta koja će koordinirati tijek aktivnosti i dinamiku provođenja.

Ističemo održavanje serija tematskih radionica za mlade:

  • "Pruž' mi preko kola ruku"- tradicionalni plesovi Posavine, Banovine i Pokuplja ;

  • "Dragi dragoj kraluš kupil" - izrada tradicijskog nakita, oglavlja i prezentacija narodnog ruha Posavine, Banovine i Pokuplja;

  • "Neka tambura trese" - sviranje tambura;

  • "Posavka sam od glave do pete" - tradicijske pjesme i napjevi Posavine, Banovine i Pokuplja;

  • "Iz bakine škrinje" - tradicijski elementi u likovnoj kulturi Posavine, Banovine i Pokuplja.

Sve radionice imaju svoje izvoditelje, stručne i kompetentne osobe koje će na najbolji mogući način osigurati kvalitetu sadržaja radionica. Valja istaknuti da će dvije radionice voditi prof. Ivica Ivanković.

U ljetnim mjesecima održat će se foto snimanje u narodnom ruhu kod potresom razorene crkve u Žažini, a krajem godine prezentacija i izložba radova nastalih na radionicama i drugim aktivnostima tijekom projekta. O terminima i lokacijama održavanja pojedinih aktivnosti informirajte se putem društvenih mreža Folklornog ansambla Etno Siscia Sisak.